Møbeldesign

På 50- og 60-tallet skapte begrepet «Scandinavian Design» mye oppmerksomhet om nordisk møbeldesign. Selv om det først og fremst var snakk om dansk, svensk og finsk design har denne perioden også hatt stor betydning for synet på norsk møbeldesign. I dag skjer det mye spennende på dette området, selv om norsk design fremdeles ligger godt etter våre naboland.

Til toppenNorsk møbelindustri

Etter andre verdenskrig vokste det fram en omfattende norsk møbelindustri. I de første årene etter krigen tok hjemmemarkedet unna alt norsk møbelindustri maktet å produsere. På 40-, 50- og 60-tallet hadde Norge en svært omfattende møbelindustri, men uten at den markerte seg med særlig nyskapende design.
I dag er det vesentlig færre norske møbelprodusenter, produksjonsmetodene er endret dramatisk og bedriftene konkurrerer på et internasjonalt marked.

Stokke Peel.

«Peel» fra Stokke er et eksempel på moderne norsk møbeldesign.

Utvikling av nye produksjonsmetoder

Spesielt møbelidustrien på Vestlandet har vært flinke til å hente ekspertise og impulser utenfra. I årene etter krigen dro en rekke møbelfabrikanter fra Sunnmøre på studieturer til USA for å lære moderne møbelproduksjon. Blant disse var Jens E. Ekornes, som fikk med seg mange ideer hjem til fabrikken i Sykkylven.

Stokke Peel.

«Focus», svingstol produsert ved Møre Lenestolfabrikk.

Det ble ansatt eksperter på moderne materialbehandling, spesielt innenfor lamineringsteknologi. Møre Lenestolfabrikk var en av fabrikkene som var tidlig ute med å utnytte høyfrekvenslaminering av møbler. De norske produsentene greide å utnytte denne teknologien til industriell produksjon, noe som ga rimeligere løsniger enn hva tilfellet var hos mange nordiske konkurrenter.

Til toppenDesign stadig viktigere

Et eksempel på en møbelprodusent som tidlig innså betydningen av design er Stokke. Fabrikken ble etablert i 1932 og allerede på 50-tallet ble den første arkitekten ansatt som formgiver. På slutten av 60-tallet startet samarbeidet med Peter Opsvik. Det mest kjente resultatet av dette samarbeidet er barnestolen Tripp Trapp. Stolen ble lansert i 1972 og revolusjonerte revolusjonerte måten barnestoler ble laget på. Fremdeles er denne stolen et av de viktigste produktene for Stokke, og understreker dermed hvor tidløs god møbeldesign kan være.

  • Danske stoler
    Danskene har alltid ligget langt framme innen møbeldesign. I mange år var dansk design forbildet for mye av det som ble laget i Norge.
Stokke Peel.

Kjøkkenet er et rom som nordmenn bruker mye penger på. Selv om ferdige løsninger dominerer er dette er betydelig marked for «skreddersydde» løsninger.

Til toppenØkende marked for spesialløsninger

På den ene siden krever konsumentmarkedet rimelige møbler som må produseres så rasjonelt som mulig. Dette fører samtidig til at det blir et marked for spesielle løsninger, gjerne tilpasset en enkelt kundes behov. Dette blir selvsagt noe dyrere enn å kjøpe hylleferdige løsninger, men gevinsten er blant annet større bruksverdi siden løsningene kan tilpasses den enkeltes smak og behov.

Bedrifter som kan tilby kundene hjelp med å planlegge utforming av praktiske løsninger og deretter gjennomføre dette i praksis vil alltid ha et marked.