(English version)

Gudinner mot guder
Gudedyrkelsen i det gamle Europa

Bare dikt og underholdning?
Hva er myter?

Tor mot Kvitekrist
Møtet mellom hedendom og kristendom

Solguder og verdensegg
Skapelsesmyter fra hele verden

Samfunn og ideal i nord
Det gammelnordiske samfunnet

Hverdagens hjelpere
Gudene i hverdagslivet

Myter i stein og tre
Mytene i kunsten

Skalder og sagaskrivere
Diktning fra norrøn tid

Volvas spådom
Voluspå og Håvamål

Europeisk mytologi

Finsk og samisk mytologi

Generelt om mytologi

Den enøyde

Tilbake til Åsgard

 

Samfunn og ideal i nord
Det gammelnordiske samfunnet


P
å mange måter skilte vikingenes liv seg ut fra vårt eget, og det er viktig å kjenne til dette som bakgrunn for den mytologien de skapte. Her finner du en del stoff om dette emnet. Samfunnet

Lov og rett
Fra folkevandringstiden må det i Norge ha eksistert bygdesamfunn med høvdinger i spissen. En trengte lover og regler den gang som i dag, selv om det ikke fantes noen stat i egentlig forstand, og odelsbonden var nærmest konge på egen grunn

Klassedelingen
Gravene fra vikingtida viser store klasseforskjeller. Folk ble født inn i de forskjellige klassene. Enkeltpersoners liv og levnet talte lite, det var ætten som ga styrke, ætten stod i sentrum

Festningene i sør


Folk i Europa i folkevandringstiden

"Her er en bit av den europeiske historien som omhandler sølt blod, sorg og elendighet, men også storhet for de som i øyeblikket var de herskende over sitt midlertidige område - vist gjennom en alfabetisk oversikt over navngitte folkgrupper som var en del av denne urolige periode i europeisk historie. Og dette var før vikingene beynte med sine herjinger."

Burgundarane og Skandinavia
"I Noreg og på Island sat det altså folk og skreiv ned segnene om burgundarane rundt 1000 år etter at dei braut opp fra Skandinavia og drog sørover, og rundt 700 år etter den voldsomme kampen med hunarane"


Kultur og hverdagsliv

Håndverk

Håndverk og prydgjenstander.

Idrett
Våpen
Handelsvarer
Vikingskipene
Beskriver de ulike typer vikingskip
Vikingenes tavlespill
Menneskene
Familielivet i vikingtida
Vikingenes husdyr
Boplasser
  Språk - noen ord
 
Manns- og kvinneidealet i norrøn tid
Mer om runer 

Runer
Runene har fascinert menneskene gjennom alle tider. For de gamle betød runene magi og kontakt med naturkreftene, og den som behersket runekunsten fikk stor makt. Noe av den moderne interessen for runene, skyldes nok en generell interesse for naturreligionene og okkultisme. Men følg pekerne og gjør deg opp en mening selv.
Runeside pekere

 

 

 
Åsgardweb er stedet for deg som vil søke ut i verdensveven for å finne mer stoff om nordisk og annen mytologi.
Til Åsgardweb hovedside