(English version)

Gudinner mot guder
Gudedyrkelsen i det gamle Europa

Bare dikt og underholdning?
Hva er myter?

Tor mot Kvitekrist
Møtet mellom hedendom og kristendom

Solguder og verdensegg
Skapelsesmyter fra hele verden

Samfunn og ideal i nord
Det gammelnordiske samfunnet

Hverdagens hjelpere
Gudene i hverdagslivet

Myter i stein og tre
Mytene i kunsten

Skalder og sagaskrivere
Diktning fra norrøn tid

Volvas spådom
Voluspå og Håvamål

Europeisk mytologi

Finsk og samisk mytologi

Generelt om mytologi

Den enøyde

Tilbake til Åsgard

 

Bare dikt og underholdning?
Hva er myter?
Noen mener at vi i dag like mye som i eldre tider trenger mytene. De tror at det er viktig for oss å beskjeftige oss med denne delen av oss selv. Mange mennesker er opptatt av myter og drømmer. Den kjente psykiateren Carl Jung skrev mye om myter og mennesker. Han mente at mytene forteller om det ubevisste i oss mennesker, de delene som vi ikke kjenner så godt til eller har kontroll over.
Fra dette utgangspunktet får du også vite mer om fabeldyrene som er sprunget ut av mytene, interessante skapninger som er dukket opp igjen i vår egen tids mytiske fortellinger i bøker og filmer.
 
 

Myten er et tre å klatre opp i
Eventyret lever!
To tankevekkende tekster om myter og eventyr. Forfatteren Tor Åge Bringsværd mener at vi ikke klarer oss uten mytene, og at de kan hjelpe dagens mennesker på mange måter.
Gi barna en myte!
“En myte er en måte å skape mening på i en meningsløs verden. Myter er mønstre i form av beretninger som gir vårt liv betydning...Mytene er som bjelkene i et hus: De er ikke synlige utenfra, men holder huset oppe slik at det der mulig for folk å bo der.”

Eventyrlige fortellinger
Det finnes mange ulike fortellinger. Noen kaller vi eventyr, noen sagn. Noen fortellinger er fabler, og noen er myter. Men hva er hva ?

Hvordan skal vi egentlig forstå myter?
Mytiske dager ved NTNU, universitetsfolk diskuterer "mytemordere" og annet

Ariadne prosjektet (religionshistorie på nett)
Om myter
Ritualer
Symbol


Hva er myter?

Jættens tå og solhesten
- stjernemyter og solbilleder i det forhistoriske Norden

Myter i forvandling
Vindheim om myter

Skaper myter om seg selv
Men hva er myter? Og hva betyr de for et forfatterskap?

Myter og sjamaner

"I Kina valgte myndighetene i 1931 å forby den lille boken Alice in Wonderland. Rett og slett fordi man anså det som galt, forkjært og skadelig for den åndelige folkehelse at dyr og mennesker ble fremstilt som likeverdige og at skapninger med horn og hale talte menneskespråk."

Myter og mysterier

Fabeldyr

Myths & Legends

Myth and Legend from Ancient Times to the Space Age
Encyclopedia Mythica
Hvad er en myte?
Mythical animals

Om drager, enhjørninger og andre dyr fra allverdens mytologi

Slanger, drager og andre uvesen
En skeptisk side til moderne overtro

 

 
 
 
Åsgardweb er stedet for deg som vil søke ut i verdensveven for å finne mer stoff om nordisk og annen mytologi.
Til Åsgardweb hovedside