(English version)

Gudinner mot guder
Gudedyrkelsen i det gamle Europa

Bare dikt og underholdning?
Hva er myter?

Tor mot Kvitekrist
Møtet mellom hedendom og kristendom

Solguder og verdensegg
Skapelsesmyter fra hele verden

Samfunn og ideal i nord
Det gammelnordiske samfunnet

Hverdagens hjelpere
Gudene i hverdagslivet

Myter i stein og tre
Mytene i kunsten

Skalder og sagaskrivere
Diktning fra norrøn tid

Volvas spådom
Voluspå og Håvamål

Europeisk mytologi

Finsk og samisk mytologi

Generelt om mytologi

Den enøyde

Tilbake til Åsgard

 

Tor mot Kvitekrist
Møtet mellom hedendom og kristendom

Utdypende stoff om kampen mellom kristendom og hedendom både i fortid og nåtid. Denne kampen er langtfra over ennå! Blant annet kan du lese mer om moderne mennesker som har tatt opp igjen den gamle åsatroen og hvorfor de gjør dette.
 

Åsatru mot kristendom

Hedenskap og kristendom

Kristningen fra Syd. Det kristna Norden tar form

Trondenes: et møtested for norrøn, samisk og kristen religion

Norrøn mytologi og kristendommen

Leve de norrøne mytene!
"Det er sannelig på tide at forkjemperne for toleranse og livsglede tar de norrøne mytene og symbolene i bruk. Alt for lenge har de fått herje med dem aleine, de som ikke ser annet enn blod og stål når de kikker tilbake i historien..." skriver Jan Bojer Vindheim.

Mer om den hedenske bakgrunnen for vår jul

Fra hedendom til kristendom i Vest-Agder

Naturreligion i Litauen, det landet hvor hedendomen levde lengst i Europa

Moderne åsatro
Oversikter og pekere til åsatro i vår egen tid

 
Åsgardweb er stedet for deg som vil søke ut i verdensveven for å finne mer stoff om nordisk og annen mytologi.
Til Åsgardweb hovedside