Tidslinje for nordisk historie,
med hovedvekt på vikingtida

Førhistorisk tid 4000 f.K - 100 f.K

4000 f.K.

Indoeuropeisk innvandring starter i området rundt Det kaspiske hav eller de sørlige steppene i Russland.

1500 f.K.

Bronsealderen starter i Skandinavia

1000 f.K.

De første germanske innvandrerne slår seg til i Skandinavia og begynner å utvikle eget språk og egen kultur som etter hvert skiller dem fra resten av indo-europeerne.

500 f.K.

Jernalderen starter i Skandinavia

ca. 500 - 200 f.K.

Keltisk styre i mesteparten av Fastlands-Europa

ca. 200 f.K

Østgermanske folk (gotere, burgundere osv) vandrer ut fra Skandinavia til Øst-Europa og slår seg til på steppene og området rundt Svartehavet.

Vestgermanere vandrer sørover inn i området for dagens Tyskland og erstatter kelterne som til nå har hersket i disse områdene.

Det gamle germanske språket deler seg i nordgermansk (gammelnordisk, som blir norsk, svensk, dansk, islandsk og færøyisk), vestgermansk (tysk, nederlandsk, engelsk) og østgermansk (gotisk, som seinere dør ut).

ca. 250 - 100 f.K

Runealfabetet utvikler seg

Romertida

ca. 150 - 100 f.K

Germanerne møter romerne - fiendskap fra første øyeblikk

100 f.K - 500

I Skandinavia, særlig Danmark, utøver en praksis med å ofre mennesker til gudene

9 e.K

Hermann (Arminius) beseirer romerne i det store slaget i Teutoburgerskogen.

ca. 50 e.K

De første gjenstandene med runner på som vi har funnet, lages i Danmark

98 e.K

Tacitus skriver "Germania", den første beretningen om kultur og liv hos germanske folk

Folkevandringstida ca. 300 - 700

ca. 325 - 400

Goterne omvender seg til kristendommen

Ulfias lager omsetting av det nye testamentet, det eneste skriftstykket vi har på gotisk

378

Goterne beseirer romerne i øst I slaget ved Adrianopel

406 - 407

En sammenslutning av germanske stammer krysser Rhinen og tar land i romernes områder.

410

Alarik, Visigoternes konge, erobrer Roma.

436

Hunnerne, oppmuntret av den romerske keiseren Aetius, svermer inn i Burgundernes rike ved Rhinen, og dreper kong Gundahari (det historiske utgangspunktet for Gunther/Gunnar i Nibelungenlied / Volsunga sagaen).

449

Hengest og Horsa starter den angel-saksiske erobringen av Britannia.

ca. 450

De vestgermanske stammene som lever rundt Nordsjøen (anglere, saksere og frisere), begynner å legge nye runer til i den eldre futharken for å markere lydforandringer i sine dialelkter. De lager dermed den anglofrisiske futharken.

493 - 526

King Theodorik den store, seinere en kjent helt i germanske sagn, hersker i Roma inntil sin død.

ca. 500 - 530

De historiske forbildene til Beowulf, Hrothgar og Hrolf Krak lever.

ca. 639

Sutton-Hoo skipsbegravelsenl, en rik germansk grav funnet i England, og som inneholder mange praktgjenstander av svensk opprinnelse.

659

Penda, den siste hedenske kongen i England, dør i kamp.

696

Radbod, frisernes konge, nekter å bli kristen.

ca. 700

Primitiv nordisk (eller runenordisk) blir erstattet av gammelnorsk.

ca. 737 - 1160

Danevirke bygges.

772

Karl den Store begynner sin utryddelseskrig mot de hedenske sakserne, og ødelegger deres viktigste symbol, Irminsul.

Vikingtida ca. 793 - 1066:

793

Norse sea-raiders sack the Anglo-Celtic monastary at Lindisfarne.

ca. 795

Norse raids on Ireland begin.

ca. 800

The Elder Futhark is replaced by the Younger or Sixteen-Rune Futhark.

ca. 800 - 810

Reign of King Godfrid of Denmark.

810

Death of Charlemagne.

ca. 810 - 827

Reign of King Harald Klak of Denmark.

ca. 827 - 853

Reign of King Horik Godfredsson of Denmark.

ca. 835

Danish raiders ally with the Cornish against the rule of King Ecgbehrt of Wessex.

ca. 840 - 870

Reign of King Halfdan the Black of Norway.

ca. 844 - 845

Norse raids on Moorish Spain begin.

ca. 845

Al-Ghazal's embassy to Turgeis, King of the Vikings in Ireland.

ca. 851

First Norse raid on Wales recorded in the Welsh chronicles Annales Cambriae, Brut y Tywysogion and Brut y Saeson stating that a certain Cyngen or Cinnen died on the swords of "the Heathen".

ca. 852

The Swedish Rus become dominant among the Volga.

ca. 853 - 873

Reign of King Rorik of Denmark.

ca. 860

The Norse discovery of Iceland.

860-åra

Ragnar Loddbrok killed at York.

The Rus found Novgorod and Kiev.

870

The Settlement of Iceland begins.

ca. 870 - 945

Reign of King Harald Harfagra of Norway.

ca. 873 - 891

Kings Sigfred and Halfdan are co-rulers of Denmark.

878

Alfred the Great defeats Guthrum/Guthorm and forces the Viking forces to accept Christianity in return for English for settlement.

Harald Harfagra completes his conquest and unification of Norway and the Orkney Islands, many Norwegians flee to Iceland.

890-åra

Reign of King Helgi of Denmark, followed by Swedish rule of Denmark under King Olaf the Swede.

ca. 910 - 990

Life of poet/warrior Egill Skallagrimsson.

912

Gongu-Hrolf and his men take lands in Normandy as vassals of the French king. Their descendants become the Normans.

ca. 920

Ulfljotr the Norwegian brings the Gulathing Law to Iceland, where it is used as a model upon which Icelandic Law is based.

ca. 922

Ibn-Fadlan, an Arab ambassador to the Scandinavian Rus along the Volga, writes his account of their customs, including a full description of a ship/cremation funeral.

930

First Althing held at Thingvellir in Iceland, establishment of the Icelandic Free State.

ca. 930 - 1011

Life of Njal of Berthorsknoll.

ca. 935 - 950

Reign of King Gorm the Old of Denmark.

946

Reign of King Hakon the Good of Norway.

947

Start of reign of King Olafr Tryggvasson of Norway, Norway adopts Christianity.

950 - 983

Reign of King Haraldr Bluetooth of Denmark, Denmark adopts Christianity.

982

Eirikr inn Rauda (Eric the Red) discovers Greenland.

983

Start of reign of King Svein Forkbeard of Denmark.

ca. 986

Settlement of Greenland.

1000

Iceland officially converts to Christianity, although heathen practice is still permitted in private.

Olafr Tryggvasson dies.

ca. 1000 - 1005

Leifr Eiriksson makes his voyages to Vinland (America), attempts made to settle there are prevented by opposition from skraelings (Native Americans).

1016

Ard-Righ Brian Boru defeats the Norse in Ireland at the battle of Clontarf, both Brian and Jarl Sigurdhr of Orkney are slain.

1030

King Olaf the Saint is killed at Stiklestad.

1066

Haraldr Hardrada, king of Norway, is killed during an attempted invasion of England fighting against Harold Godwinsson, the English king.

Harold Godwinsson is killed at Hastings by the forces of Duke William (the Bastard) of Normandy.

The Norman Conquest takes place.

The practice of "going viking" ends.

Kristningstida:

ca. 1075

Adam of Bremen writes Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum.

ca. 1117 - 1118

Grágás, the Icelandic law code, first written down.

ca. 1122

Ari Thorgilsson writes Islendingabok.

ca. 1175

The first written version of the Nibelungenlied is created in Germany.

ca. 1180

Theodoricus Monachus writes Historia de antiquitate regum Norwagiensium.

ca. 1185 - 1223

Saxo Grammaticus writes Gesta Danorum.

ca. 1200

Ibn-Dihya writes his account of Al-Ghazal's embassy to the king of the Vikings in Ireland.

ca. 1200 - 1450 The Icelandic sagas are written.

ca. 1200

Orkneyinga saga written by an unknown Icelandic author.

ca. 1220

Snorri Sturluson writes the Prose Edda.

ca. 1225

Snorri Sturluson writes Heimskringla.

1226

Tristams saga produced by translating the Tristan of Thomas of Brittany per the request of King Hakon Hakonarsson.

ca. 1230

Egils saga Skallagrimssonar written, probably by Snorri Sturluson (note that this is 240 years after the death of Egill).

ca. 1245

Laxdaela saga written by an unknown author.

ca. 1280

Brenu-Njals saga written by an unknown author (Note that this was written 269 years after the death of Njal).

ca. 1250 - 1300

Most of the poems of the Poetic Edda, which had previously been circulating orally since the Migration Age or before, are collected and written down in the Codex Regius, the oldest surviving manuscript containing the Eddic poems.

ca. 1300

Sturlunga saga, a collection of historical sagas written by various Icelanders during the 1200's, is compiled.