Hverdagens hjelpere
Guder og makter i menneskenes hverdag

Menneskene i vikingtiden var omgitt av en slags allnatur, hvor de forestilte seg at guder og makter hersket på en helt annen måte enn slik vi tror på i dag. Det var magiske krefter og vesen i steiner og trær, i fjell og vann.
Menneskene måtte vite hvordan de skulle oppføre seg overfor alle disse maktene og holde seg til venns med dem.
______________________________________________________________
Vettene
* Alvene * Dvergene *Andre naturvetter * Jotnene * Gudene
Ofringer til gudene * Forestillinger om liv og død * Skjebnetroen

Folketro idag