Fotfatter og ideskaper Jostein Saakvitne
Frode Øverli og Mauricio Pavez står for tegningene

Andre nettsteder fra samme skapere;