Det store asketreet Yggdrasil
står midt i Åsgard.
Dette er selve urtreet som breier greinene sine utover hele verden.

Toppen rager uendelig langt oppover og røttene når ufattelig langt nedover i undergrunnen.

Veien hit ferdes kun av de aller viseste.