Jeg, Odin, er den som er visest av alle i trolldomskunster her i verden, og jeg gir deg ett av mine mest kraftfulle magiske ord med på ferden. Ordet er skilbarne, og hvis du bruker det med vett og forstand, vil det låse opp alle porter for deg hvor enn du måtte komme.