Tingvollen ligger i ly av Yggdrasil. Her samles gudene hver dag for å samrå med hverandre og drøfte hva de skal foreta seg. For gudene gjør ikke ting uten videre på egen hånd, men snakker første med de andre for å høre deres mening.
Dessuten kan de lytte til de vise nornene som kan fortelle om framtida.