Gudene hevner seg på Loke!
(1)

Hør hva den kloke
volva sier:

Her ser jeg at gudene endelig bestemmer seg for å gjøre opp med Lokes mange skurkestreker. Det som får dem til det, er at Loke volder Balders død...

"Det er mange stier som fører inn i framtida.
Her er en av dem, som jeg har sett.
Om gudene vil bruke denne stien, vet jeg ikke.
Den er bare en av mange mulige.