"Vi er tredjerangs innbyggere i
gudenes
pampevelde!

Langt fra slekt og venner, og ussel lønn for strevet også...Ikke vil gudedøtrene snakke med oss, fordi vi skal være så skitne og dumme. Gudene slår og denger oss når de får lyst til det.