Fra Jotneheimen ble vi tilkalt fordi Åsgardspampene trengte
ekstrahjelp, men
siden er vi bare blitt hundset og utnyttet!

Men hvem er det som sørger for oppvasken? At dassene blir tømt og gatene kostet?
Jo, det er oss det!

Spørs om ikke vi må gjøre noe snart. Vi må opp på barrikadene!

Vi lever i skitt og lort, mens de sprader omkring i sine gildehaller! Bare ta en kikk - så ser du at jeg snakker sant!