Et knippe karer fra den innleide Jotnebataljonen tar
en velfortjent hvil. men hva dreier
praten seg om?


Her sitter vi med surt øl og sopp, mens de "i øverste" mesker
seg med honningmj°d og griseflesk. Er dette rettferdighet?

Drar du meg i rumpa, din ...?