Er du fremdeles
like tøff...?

Her kan det bli friske takter, men du får
vel banke på!