De dødes strid
(1)

Det var en konge som het Hogne, som hadde en vakker datter ved navn Hild.