FRØY

Sønn til Njord. Navnet betyr "herren". Han er en av vanene, blir regnet som den fremste fruktbarhetsguden og hersker først og fremst over regn og solskinn.

 


Som Yngve-Frøy blir han regnet som stamfar til kongsslekten ynglingeætten.

Frøy er gift med søsteren Frøya. I norrøn mytologi er søskenekteskap
vanlig mellom fruktbarhetsguder.
Er det lurt å lete her.....? Disse bøkene ser spennede ut... her er en som vil tilby deg noe... Døren leder til den enarmede helt....