FRIGG

Frigg ("den kjærlige") er datter av Fjorgynn og Fjorgyn (Jord). Hun er Odins hustru og mor til Balder.

Frigg beskytter ekteskapet og morsrollen, men hun blir også sett på som en ren kjærlighetsgudinne.
Boligen hennes er Fensalene.
Er den fremste av åsynjene, og i praksis Åsgards dronning.
Er det lurt å lete her.....? Disse bøkene ser spennede ut... her er en som vil tilby deg noe... Døren leder til den enarmede helt....