I disse hyllene finner du all verdens informasjon. Den er samlet fra de tidligste tider og opp til idag.

Stillheten er total,
bare brutt av raslende
edderkopper og krafsende pennesplitter...
Ikke all kunnskap egner seg for oss dødelige, så det er bare
utvalgte deler av samlingene du får adgang til..
.
Hei! Er det hjelp å få? En interessant bok av...?