Åsgardbiblioteket er viden kjent i alle de ni verdener. Hit kommer vise menn og kvinner, guder og gudinner fra alle tider og steder for å hente kunnskap og diskutere kloke ting med andre.

Det er store sjanser for å treffe interessante vesen hvis du går inn i dette biblioteket!