Du beveger deg nå inn mot sentrale strøk i Åsgard.
I det fjerne skimter vi den største bygningen i gudeheimen,
selve biblioteket!

Gudenes verden kan synes hard og barsk, men Åsgards innbyggere setter visdom høyest
av alle dyder.

Bli med innover i gatene, på vei til kunnskapens borg!