Hvis du er utålmodig og vil søke kunnskap på verdensveven allerede nå,
så skal jeg vise deg vei til mange interessante steder om guder og myter...