Keltere, romere og Asterix

MEGALITTENE

DRUIDER

TEMPELRIDDERNE

KONG ARTHUR

GRALEN

DVERGER OG RINGER

KELTERE/ASTERIX

FANTASY

hovedsiden

 

 

Mer om romerne og kelterne

Det er den kjente romerske hærfører og seinere keiser, Julius Cæsar, som i første rekke er blitt kjent som gallernes overmann. Han fryktet at de folkeslagene som bodde nord for Alpene, nemlig kelterne og germanerne, ville bli til stor plage for Roma. Derfor satte han i år 58 nordover for enten å knuse gallerne eller gjøre dem til trofaste undersåtter.
Den dyktige hærføreren vant slag etter slag, og han hadde også tid til å skrive reiseberetninger om det han så i denne delen av Europa.
Men samtidig førte han en hensynsløs krig, der soldatene hans myrdet for fote, både menn, kvinner og barn ble drept av de romerske soldatene. Folk i Roma hørte med en blanding av skrekk og beundring på beretningene om de ville slagene i Gallias skoger.
Til slutt måtte gallerne gi tapt for de romerske legionærene, og hundretusener av gallere ble solgt som slaver.
Cæsar ble stattholder for den romerske delen av Gallia, som bestod av nåværende Nord-Italia og Sør-Frankrike. Han ledet også ekspedisjoner over til England og vestover mot Tyskland.
Til slutt ble hans makt så stor at Senatet besluttet å oppløse hæren hans. Men Cæsar nektet, og dro i stedet i spissen for soldatene sine mot Roma. Han utslettet all motstand og innsatte seg selv som Romerrikets konsul for livstid.

 

MER OM KELTERE * MER OM ROMERE * ASTERIX * BØKER * PEKERE