Historiene om den hellige gral

MEGALITTENE

DRUIDER

TEMPELRIDDERNE

KONG ARTHUR

GRALEN

DVERGER OG RINGER

KELTERE/ASTERIX

FANTASY

hovedsiden

 

 

Gralens historie

I følge legendene var gralen det kruset eller begeret som Jesus brukte under den siste nattverden like før han ble korsfestet. Det samme begeret skal også ha blitt brukt til å fange opp blod fra Jesus da han hang på korset.

Legenden forteller at en misjonær ved navn Josef fra Arimatea tok gralen med seg til de britiske øyene ca år 40. Deretter forsvant den, men dukker opp igjen i sagnene om kong Arthur og gralsridderne.

Andre legender sier at det var tempelridderordenen som hadde fått tak i gralen og var dens beskytter inntil ordenen ble oppløst tidlig på 1300-tallet.
Etter det skal gralen være forsvunnet, og det fins mange teorier om hvor den ble av. Mange såkalte okkulte grupper hevder å ha kjennskap til gralen.

Er gralen virkelig?
Gralen skal i følge legenden ha mange magiske egenskaper. Den skal blant annet kunne gi uendelig mengder mat og skjenke udødelighet til sin eier. Men det er få som forteller at de virkelig har sett denne gralen, for bare en helt som er fri fra synd kan finne gralen.

Noen mener at historiene om gralen har sin opprinnelse i gamle keltiske myter i forbindelse med et mystisk rituale i deres kultur. Her hadde kelterne et hellig drikkekar som de brukte i seremoniene for å fremme fruktbarhet.

I den kristne tradisjonen dukker gralen opp på tidlig 1100-tall i den første skriftlige beretningen om kong Arthur Det er snakk om en gralsvokter som bor på et stort gralslott. Dit kommer det mange som ønsker å få gralen, men de mislykkes alltid. Etter den engelske tradisjonen (noe som det engelske turistbyrået gjerne støtter) så er gralen skjult i en av kirkene i England, fortrinnsvis i distriktet Glastonbury.

Hvorfor er folk så opptatt av gralen?
Mange er opptatt av det mystisk-religiøse med dette begeret, og synes det er interessant at det kanskje fins en gjenstand som har vært i berøring med Jesu' blod.
Noen ser gralen mer som et religiøst symbol, et bilde på noe vakkert og fullkomment som en alltid skal strekke seg etter. "Hvor finner vi gralen?" spør ridderen Parsifal. Svaret er; gralen finner du inni deg selv!

Moderne fortellinger om gralen: Indiana Jones og det siste korstog

MER OM GRALEN * BØKER OM GRALEN * PEKERE