Tempelridderne

MEGALITTENE

DRUIDER

TEMPELRIDDERNE

KONG ARTHUR

GRALEN

DVERGER OG RINGER

KELTERE/ASTERIX

FANTASY

hovedsiden

 

 

For over 900 år siden kom det ni korsfarere til Jerusalem for å besøke restene av Salomons tempel.
De grunnla den mektigste ridderorden som noen gang har eksistert. På høyden av sin makt var tempelridderne mektigere enn de fleste konger i Europa på den tid.
Paven sørget for at de sto over alle verdslig lover og var direkte underlagt pavekirken. Verken konger eller keiser hadde noe makt over dem.

De kjempet i Det hellige land mot vantro muslimer og skaffet seg rykte som de dyktigste krigerne i tiden. Fryktløse kastet de seg inn i kampene og fienden fryktet tempelridderne mest av alt.
Tempelriddere kunne du treffe på overalt i Europa, med sine karakteristiske hvite kapper med rødt kors på. De ble også kalt for korsriddere.

Etter hvert hadde de et handelsrike som strakte seg over hele Europa og langt utover det. Tempelriddernes skuter seilte på havene med gods og gull, og de var rådgivere for konger og baroner, samtidig som de grunnla et bankvesen ved å låne ut penger og overføre penger fra land til land på trygge måter.

Men de skaffet seg mektige fiender, som så med frykt og misunnelse på deres makt. I samarbeid med paven bestemte franskekongen seg for å utrydde alle tempelriddere med ett slag. Det skulle skje fredag den 13.oktober 1307, som siden er blitt stående som en ulykkesdato i Europa.

Oppdaget tempelridderne Amerika?
Hadde de et likklede med foto av Jesus?
Hadde de gralen og den hellige ark?
Hvor ble det av tempelriddernes ufattelige skatter?

MER OM TEMPELRIDDERNE * BØKER * PEKERE