Byggeklosser
- tegninger
- bilder
- musikk
- bilderettigheter

 

 

Byggeklosser

Her finner du tegninger, bilder og musikk som du kan benytte for å lage dine egne animasjoner. Animasjonene kan du sende til oss, og vi vil presentere dem i Galleriet.

For å unngå rettighetsproblemer vil alt materiell bli produsert av Mediesenteret. Materiellet er fritt tilgjengelig for prosjektet men vil ikke være frigitt for gjengivelse i andre sammenhenger.

Er du i tvil, ta kontakt med Mediesenteret, HiB.