Animerte pixler
Bitmap/vektor
- ulike verktøy
- oppgaver

Flash
- eksempler
- lær via nettet
- oppgaver

Interaktiv animasjon
- dukkefilmer
- Moo goes MTV
- MovieMaker
- interaktive leker
- Simpson

Videoanimasjon

 

I dette emnet vil vi se på ulike animasjonsformer som benyttes på Internett. Vi vil spesielt ta for oss tre typer animasjon som gjerne omtales som GIF animasjoner, FLASH animasjoner og Java animasjoner.

GIF animasjoner

Gif animasjoner er den animasjonsform som har eksistert lengst på Internett. Filene er relativt enkle å lage, tar liten plass og krever ingen ekstra avspiller eller plugIn for å fungere.

 

FLASH animasjoner

Eksempel på en Flash animasjon

Flash har blitt en svært populær form for animasjon de siste årene. Som du ser av eksempelet over, kan brukeren påvirke animasjonen og den kan også inneholde andre multimediaelementer som lyd og video. Men samtidig krever Flash at du har en egen avspiller installert på maskinen din.

Dersom du ikke får frem animasjonen, mangler du sannsynligvis avspiller for Flash. Du kan laste den ned via denne adressen:

 

Java animasjon

Ved hjelp av små program skrevet i Java, kan vi lage mange spennende web-animasjoner. Nedenfor ser du to eksempler laget med programmet Anfy.

Programmet er gratis og finnes også i norsk versjon. En fordel med Java animasjoner, er at de ikke trenger noen ekstra plugIns for avspilling.

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).