- fortellerteknikk
- fortelle med bilder
- lag en storyboard
- les historier
- send inn historie

 

Å kommunisere med andre

"Et bilde sier mer enn tusen ord", tenkte legemiddelfirmaet som skulle markedsføre en ny hodepinetablett i en del av verden med stor grad av analfabetisme. Det ble tegnet tre tegninger som sammen skulle vise hva vidunderpillen kunne gjøre mot hodepine.


Kampanjen ble lansert via aviser og plakater, men resultatene uteble. Markedsfolkene skjønte ikke hva som gikk galt før de ble gjort oppmerksom på at folk i denne del av verden leste tekst og bilder fra høyre mot venstre......

Så det er ikke bare nok å kunne tegne og produsere bilder, vi må også lære noe om hvordan vi skal bygge opp en fortelling. Og hvordan vi tror at andre vil oppleve fortellingen.

 

Skriv selv!
Gjennom disse sidene vil du lære å skrive historier, lage storyboard og produsere bildefortellinger ved hjelp av forskjellig programvare som du kan hente fra Internett. Du kan dikte videre på historier som andre har laget eller lage dine egne som du kan sende inn til manus-galleriet.