Please activate Java... 
 

           
         Førsteamanuensis  Ove Kvammen
           mailto:Ove.Kvammen.hib.no                              
                 Tlf. : 55 58 76 18 - Fax : 55 58 77 90  

                     Høgskolen i Bergen
           Avdeling for ingeniørutdanning   

               Kjemiingeniørutdanningen                           

                                                             
         Besøksadresse : Nygårdsgaten 112, Bergen.
              Postadresse : Postboks 7030, N-5022 Bergen.
 
  Its learning   Startsiden  Kjemisk industri