Påmelding til 'Lokalsamfunnet som læringsarena'

Fornamn:
Etternamn:
E-post:
Arbeidsstad:
Adresse:
Telefon:

Eg ynskjer også å delta i Samfunnsfagdidaktisk nettverk. Eg vil då få tilsendt informasjon om komande arrangement og prosjekt ved samfunnsfagsseksjonen, HIB.

Informasjonen er berre til internt bruk.