Hovudprogram (Aula):

0830-0900:    Registrering

0900- 0930:   Opning og velkomsthelsing, lokalsamfunnet      i Kunnskapsløftet

0945-1215:    Parallelle sesjonar (sjå eige program under)

1215-1300:    Lunsj

1300-1345:    Parallelle sesjonar (sjå eige program under)

1345-1400:    Pause  

1400-1445:    Plenumsforedrag: Lokalsamfunn og identitetsutvikling – Bjarne Bjørkevoll, tidlegare rektor ved Fresvik skule.

1445-1500:   Oppsummering og avslutning

 

Parallelle sesjonar:

TID: A (Aula) B (A013)
0945-1030 Lokalbasert læring i historiefaget. Kjell Fossen, UIB. Google map i undervisninga. Jørn Hoem, Mediasenteret, HIB.
1045-1215 Museum og formidling – kritiske perspektiv.

Eirik Gurandsrud, Nordsjøfartmuseet.  Sigurd Solhaug Nilsen, Nordøsterdalmuseet.

Næringslivet som læringsressurs. Frede Torsheim, Gode Sirklar.

 

1215-1300

Lunsj

1300-1345 Praktiske tilnærmingar til entreprenørskap. Bjørnar Gjerde,  grunnskuleansvarleg i ”Ungt Entreprenørskap”.

 

Politiet som læringsressurs. Roar Foss, Bergen Politidistrikt