Kontaktinformasjon

Meir informasjon om det faglege programmet får du hos seksjon for samfunnfag:

Kjetil Børhaug, kjetil.borhaug@hib.no

Bente Brathetland, bente.brathetland@hib.no