Invitasjon til konferanse

Høgskulen i Bergen inviterer lærarar, studentar og tilsette i abm-sektoren til konferanse om Lokalsamfunnet som læringsarena.

Dagskonferansen vil løfta fram ei rad praksisnære tilnærmingar til bruk av lokalsamfunnet. Fleire av føredraga rettar dessutan særskilt søkjelyset på abm-sektoren og på korleis den kan vera ein medspelar i samfunnsfaget.

DATO: 11.10.07
STAD: Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, Bergen.
PRIS: GRATIS!
PÅMELDING: innan 01.10.07 Meld deg på konferansen her.

 

Invitasjon til "Samfunnsfagdidaktisk nettverk"

Vi inviterer også samfunnsfaglærarar i grunn- og vidaregånde skule til å delta i eit uforpliktane nettverk. Det kostar ikkje noko å vera medlem i nettverket. Dei som er med vil få invitasjonar frå oss til frivillige aktivitetar som t.d. fagdidaktiske seminar, oppbygging av ein fagdidaktisk idebank på nettet, søkja om midlar til FoU-prosjekt eller gjennomføring av FOU-prosjekt.
Meld deg på nettverket her.

Komande arrangement i nettverket: