Emner-artikler-lenker
Startside Ansatte Emner-artikler-lenker Fagprofil Oppslagstavle Oversikt UndervisningAlgebra Didaktikk Funksjoner Geometri Modeller Statistikk
 

EMNER

ARTIKLER

LENKER

Til venstre har vi lenker til hvert av de emnene som vi tar for oss i matematikk.

Fagdidaktikk er et eget emne som er underliggende i alle de rent matematiske emnene.

I Matematikk 1 er alle emnene tilgodsett, mens fordypnings- kursene i høyere grad konsen- trerer seg om enkelte emner. Matematikk 2 tar spesielt for seg funksjonslære og stati- stikk, mens Matematikk 3 særlig går inn på tallære, geometri og algebra.

 

 

 

 

En artikkel om oppgavediskursen

Den lille kalkulator - et temahefte fra Høgskolen i Hedmark

 

 

  

 

Tangenten er et blad for matematikk fagdidaktikk. Det anbefales for våre studenter.

Dagens tall

Tesselering er en geometrisk aktivitet som har stor interesse for alle trinn i skolen
Tesselering I
Tesselering II   
 

Høgskolen i Agder har knutepunktsfunksjon i matematikk og et studietilbud opp til hovedfagsnivå