Laget med Cabri Java vår 2001 Seksjon for matematikk fagdidaktikk
Se http://www-cabri.imag.fr/cabrijava/