Tesseleringer  Tilings                         Lenker Links
                                                                  
                                                             Tilbake   Back    

Femkanter: Det finnes 14 kjente typer av femkanter som tesselerer.
Klikk på femkantene for et  interaktivt mønster

Pentagon tilings:
There are 14 known types of pentagons tile the plane.
Click the different pentagons for an interactive tiling

 

                  Type 1                                   Type 2                               Type3
 

 

            Type 4                                 Type 5                                  Type 6 
                 

 

            Type 7                                Type 8                            Type 9  
                    

 

        Type10                                Type11                                Type12
                              

 

      Type13                    Type14 
          Tilbake   Back