Matematikkseksjonen ved avdeling for lærerutdanning

SEKSJONEN

Matematikkseksjonen har studieåret 02/03 ti fast ansatte, tre av dem med doktorgrad - utenom disse er det tre midlertidig ansatte.

 Matematikkseksjonen gir undervisning i førskole- og allmennlærerstudiet. Det er bare ti år siden matematikk ble obligatorisk med 5 vekttall i  allmennlærerutdanningen. Kort tid etter ble matematikk også obligatorisk i førskolelærerutdanningnen med 2 vekttall. Etter den siste reform i lærerutdanningen økte den obligatoriske matematikken til 10 vekttall. 

Utenom dette driver seksjonen en omfattende kursvirksomhet. Inneværende studieår er flere av seksjonens medlemmer med i et stort prosjekt for å utvikle IKT baserte læremidler for grunnskolen. Gjennom flere år har seksjonen samarbeidet med andre nordiske miljøer gjennom NOMUS.

MATEMATIKK
  

Matematikk er et sentralt fag i vårt samfunn. Det griper inn på alle områder i samfunnet i en rekke fag som samfunnsfag, medisin, lingvistikk, økonomi – i tillegg til at det er en bærebjelke i naturviten- skapene som det har utviklet seg i nært samarbeid med.

Før problemer kan løses med regnemaskiner, må de oversettes til matematiske modeller. En høy matematikkompetanse er derfor en forutsetning for vår tids teknologiske utvikling.

Matematikk inngår i vår kultur og historie. Mange samfunn og miljøer har over flere tusen år vært med på å bygge opp faget og utvikle det til hva det er i dag.

Matematikk er ikke bare en resonnerende, men også en skapende virksomhet. Faget har en grense- flate mot kunstfagene. Strukturer og mønstre inngår i matematikk som i  musikk, bildende kunst og andre kunstformer. Den er et internasjonalt språk og utfordrer kreativitet og fantasi på samme måte kunst gjør det.

 


Det øverste bilde ovenfor viser den såkalte Rhind Papyrus eller Ahmes regnebok fra 1650 f.Kr. Den inneholder 85 algebraisk problemer med løsninger. (Se nærmere under siden Algebra).
Det nederste viser en såkalt Fredholm s integral-
ligning. Det ligger mer en to og et halvt tusen år mellom disse eksemplene på matematisk tenkning.

Den spede begynnelse for 3-4000 år siden og som Rhind, Plimpton og Bakshalimanuskriptet vitner om, er i dag vokst til en vitenskap som omfatter en rekke høyt spesialiserte grener. En oversikt over seksjonens nettsider ligger på siden Oversikt.
Hver side er lagt opp etter arkitekturen:
Øvre felt: Startside og underordnet denne
Venstre felt: Underordnede sider
Høyre felt: Overordnet side og samme nivå

Webmaster
Tom Cato Seeberg

Tom.Seeberg@hib.no

 

 


Seksjonsleder
Høgskolelektor Marianne Jensen
Kontor Casablanca
Telefon +47 55 58 58 84
Fax       + 47 55 58 58 09
Marianne.Jensen@hib.no